Home - คฑา ชินบัญชร
ฮวงจุ้ยดี มีเฮง
ไพ่ทาโร่
ชื่อดี ชีวีมงคล
ดูดวง 12 นักษัตร
ตอบคำถาม
อ.คฑา พาเที่ยว
สวดมนต์ ลดร้อน
ทำบุญกันเถิด
ติดต่อเรา
บอร์ด
  ตุ๊กตาไขนาม


ตุ๊กตาไขนาม

ตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากการพยากรณ์ชะตาชีวิตทั่วไปแล้ว การตั้งชื่อแบบตุ๊กตาไขนามก็เป็นที่ศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของชาวมอญที่ได้รับการยอมรับ และให้ประโยชน์เป็นอย่างมากในการตั้งชื่อควบคู่กับศาสตร์อื่น ๆ หลักตุ๊กตาไขนามนี้อาศัยการพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ นำมาคำนวณ และกำหนดลงจุดต่าง ๆ ของตุ๊กตา อันได้แก่ ศรีษะ แขน เอว ขา ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีความหมายประจำตำแหน่ง การทำนายในศาสตร์นี้จะเป็นการตรวจสอบว่า ชื่อดังกล่าวว่าส่งผลให้ชะตาชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นเช่นไร หรือมีบุคลิกลักษณะอย่างไร"ตุ๊กตาไขนาม" เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในโหราศาสตร์ของชนชาติมอญ ได้มีการปรับใช้กับการตั้งชื่อของไทยมาแต่โบราณกาล หลักการตั้งชื่อตามหลักตุ๊กตาไขนามนั้นจะพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ และนำมาอักษรมาวางตำแหน่งบนตัวตุ๊กตาตามเกณฑ์ปีเกิด เพื่อทำนายลักษณะนิสัย และชะตาชีวิตทั่วไปครับ

 

ความหมายตามตำแหน่งของตุ๊กตาหัว

หมายถึง

จุดสูงสุด ยอดเยี่ยม ความสำเร็จ ความอุดมสมบูรย์ ความดีงาม คิดมาก กังวล หมกหมุ่น เครียด

แขน

หมายถึง

ความสุขสงบ ความดี ความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก เฉื่อยชา เกียจคร้าน

เอว

หมายถึง

ขยันขันแข็ง มานะพยายาม รวดเร็วไม่อยู่นิ่ง ความไม่สบาย หาเรื่อง วุ่นวาย การเดินทางใกล้ ขาดความสงบ

ขา

หมายถึง

กระตือรือร้น ไม่นิ่งดูดาย อุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ การเดินทางไกล การเปลี่ยนแปลงโยกย้าย สูญเสีย เดือดร้อน
การหาปีจุลศักราช (จ.ศ.)

๑. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จนถึงปัจจุบัน

     ถ้าเกิดเดือนมกราคม - ๑๕ เมษายน ให้นำปี พ.ศ. เกิดลบด้วย ๑๑๘๒

     ถ้าเกิด ๑๖ เมษายน - ธันวาคม ให้นำปี พ.ศ. เกิด ลบด้วย ๑๑๘๑

๒. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ย้อนหลังลงไป ให้นำปี พ.ศ. เกิดลบด้วย ๑๑๘๑

จากที่ได้กล่าวในหลักภูมิทักษา ดาวอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง ๘ สามารถถอดออกเป็นตัวอักษรได้ดังนี้

ดาวพระเคราะห์

ตัวอักษร

เลข

ดาวอาทิตย์

ดาวจันทร์

ดาวอังคาร

ดาวพุธกลางวัน

ดาวพฤหัสบดี

ดาวศุกร์

ดาวเสาร์

ดาวราหูหรือพุธกลางคืน

อ และสระทั้งหมด

ก ข ค ฆ ง

จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ศ ษ ส ห ฬ ฮ

ด ต ถ ท ธ น

ย ร ล ว


สำหรับหลักตุ๊กตาไขนามนั้น ให้จัดดาวราหู (๘) อยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวพุธ (๔) เพราะถือว่าเป็นพุธทั้งคู่ครับในการอ่านความหมายของตุ๊กตาไขนามนั้น จะเลือกใช้เฉพาะตัวอักษรที่อ่านออกเสียงเท่านั้น เช่น
ปัญญา

ให้อ่านอักษร

ป - ญ

นิชาภัทร

ให้อ่านอักษร

น - ช - ภ

ไหมทอง

ให้อ่านอักษร

ม - ท

ณัฐดนัย

ให้อ่านอักษร

ณ - ด - น
จากนั้นจึงนำตัวอักษรที่ได้เป็นตัวแทนของดาวพระเคราะห์ ไปวางลงในตำแหน่งต่าง ๆ ของตุ๊กตา แล้วอ่านคำทำนาย
 2010@khatha.com
 ContactAdmin: khatha@gmail.com, Tel : 080-2222618
 DeSigN By: TG-Network Co.,Ltd.