Home - คฑา ชินบัญชร
ฮวงจุ้ยดี มีเฮง
ไพ่ทาโร่
ชื่อดี ชีวีมงคล
ดูดวง 12 นักษัตร
ตอบคำถาม
อ.คฑา พาเที่ยว
สวดมนต์ ลดร้อน
ทำบุญกันเถิด
ติดต่อเรา
บอร์ด
ความรู้พื้นฐานของฮวงจุ้ย

        ฮวงจุ้ยกำลังเขามามีอิทธิพลเป็นอันมากในเวลานี้ เพราะเชื่อกันว่าการมี “ฮวงจุ้ย” ที่ดีจะสร้างความมั่นใจและพลังที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ “ฮวงจุ้ย” มีต้นกำเนิดมาจากคัมภีร์อี้จิง เคล็ดลับต่างๆ ของ ฮวงจุ้ยล้วนมาจากคัมภีร์เล่มนี้ การที่เราจะเข้าใจตำราฮวงจุ้ยได้นั้น เราจำเป็น ต้องมีความรู้ความเข้าใจกับหลักสำคัญเสียก่อน ได้แก่ พลังหยิน พลังหยาง พลังชี่ ธาตุทั้งห้า ทิศทั้งแปด และเข็มทิศฮวงจุ้ย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของฮวงจุ้ย

          “พลังหยิน”ใช้แทนความหมายของสภาพนิ่ง ความมืด ความตาย เช่น ดินจะต้องอยู่นิ่ง แน่นและมั่นคงเปรียบเป็น “หยิน” แต่ถ้าวันใด ดินเกิดเคลื่อนไหว (แผ่นดินไหว) ทำให้ธรรมชาติขาดสมดุล ก็จะนำมาซึ่งความเสียหาย ความพินาศและผิดธรรมชาติ

          “พลังหยาง” ใช้แทนความหมายของการ เคลื่อนไหว แสงสว่าง การมีชีวิตอยู่ เช่น น้ำ ปกติน้ำต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่ถ้าวันใดน้ำอยู่ในสภาพนิ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ก็ตายหมด เพราะน้ำจะเน่าเสีย ขาดสมดุลทางธรรมชาติ เราจะเห็นได้ว่าสภาพความเป็น”หยิน”อย่างเดียวจะไม่สามารถอยู่ได้เพราะจะทำ ให้ธรรมชาติขาดความสมดุล ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นระบบนิเวศที่มีผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์ได้ทำลายสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศลงไปมากทำให้โลกขาด ความสมดุล การตัดไม้ทำลายป่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนถึงการทำลายภาวะของความเป็น “หยิน”และ “หยาง” ฮวงจุ้ยที่ดีก็คือการทำให้ “หยิน” และ “หยาง” อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความเสมอภาคกัน

      “พลังชี่”คือลมหายใจของมังกรหรือที่ เรียกกันว่า พลังชี่ในจักรวาล การทำฮวงจุ้ยทั้งหมดก็คือความพยายามที่จะเก็บกักพลังชี่อันลี้ลับนี้ไว้ เพื่อนำมาใช้ใช้เกิดประโยชน์ ฮวงจุ้ยที่ดีต้องเก็บกักพลังชี่ให้ไหลเวียนผ่านทำเลที่ตั้ง และได้รวมตัวเพิ่มมากขึ้น ที่นั้น ๆ ก็จะประสบความมั่งคั่งร่ำรวย “พลังชี่” จะนิ่งสงบและสะสมมากขึ้นในบริเวณที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งถือกันว่าเป็นทำเลที่ดีการเลือกทำเลที่เป็นมงคลจึงต้องดูก่อนว่าบริเวณนั้นมีการไหลเวียนของพลังชี่หนาแน่นดีหรือไม่ธาตุทั้งห้า

             ฮวงจุ้ยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเรื่องธาตุ ซึ่งประกอบด้วย ธาตุไม้ ไฟ ทอง ดิน และน้ำ ธาตุทั้งห้ายังมีส่วนสัมพันธ์กับสี ฤดู ทิศทาง และดวงดาว
     ธาตุไฟ หมายถึง สีแดงอันเป็นสีซึ่งเป็นสิริมงคล ยังหมายถึงฤดูร้อน และทิศใต้
     ธาตุน้ำ หมายถึง สีดำ ฤดูหนาว และทิศเหนือ
     ธาตุไม้ หมายถึง สีเขียว ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้
     ธาตุทอง หมายถึง สีขาว หรือสีทอง ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
     ธาตุดิน หมายถึง สีเหลือง สีน้ำตาล และถือว่าเป็นศูนย์กลาง และยัง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้

          เมื่อเราได้รู้ถึงธาตุทั้งห้าแล้วก็ควรรู้ด้วยว่าธาตุทั้งห้านั้น ให้คุณและโทษอย่างไร ซึ่งธาตุทั้งห้านี้จะมีผลทั้งในทางส่งเสริมกันและทำลายกันเป็นวัฏจักร เมื่อเรารู้ว่าธาตุใดเสริม ธาตุใดทำลายเราก็จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับตัวเองได้

สอบถามเรื่องฮวงจุ้ยเพิ่มเติม 086-3100313


 2010@khatha.com
 ContactAdmin: khatha@gmail.com, Tel : 080-2222618
 DeSigN By: TG-Network Co.,Ltd.